Gadget

รู้หรือไม่ แบตโทรศัพท์ของคุณ หมดไปกับการใช้งานอะไรมากที่สุด


แบตโทรศัพท์ของคุณหมดไปกับการใช้งานอะไรมากที่สุด

พวกเราทุกคนใช้งานโทรศัพท์มือถือกันแทบทั้งวันอยู่แล้ว ยังไงลองมาทำความรู้จัก และเข้าใจมือถือของคุณให้มากขึ้นอีกนิดกันดีกว่า ทราบกันหรือไม่ว่าทุกครั้งที่คุณใช้งาน App ต่างๆ นั้นจะใช้งานปริมาณแบตเตอรี่ไม่เท่ากัน บาง App จะกินแบตฯ น้อย บาง App นี่เหมือนหิวโหยแบตฯ มาจากไหนก็ไม่รู้ เปิดใช้งานทีนี่แบตฯ ลบฮวบ

ถามว่าถ้ารู้แล้วจะทำอะไรได้ ตอบง่ายๆ แบบนี้เลยว่า ในเวลาฉุกเฉินที่แบตฯ ใกล้หมด คุณก็จะได้รู้ว่าไม่ควรเปิดใช้ App ไหนเพื่อรักษาปริมาณแบตฯ ให้คงอยู่ต่อไปจนกว่าจะได้ชาร์จมันอีกครั้งนั่นเอง

วิธีเช็ค

  • เข้าไปที่ Settings (การตั้งค่า) > General (ทั่วไป) > Usage (การใช้งาน) > Battery Usage (การใช้แบตเตอรี่)

เมื่อเข้าไปแล้วคุณจะเห็นว่าจากตอนนี้จนถึงแบตฯ หมด คุณยังสามารถใช้งานได้อีกกี่ชั่วโมง และใน 24 ชั่วโมง หรือใน 7 วันที่ผ่านมา แบตเตอรี่ถูกใช้งานไปกับ App ไหนมากที่สุด พอทราบดังนี้แล้วคุณก็จะได้บริหารการใช้งานได้อย่างถูกต้องนั่นเอง

แบตโทรศัพท์ของคุณหมดไปกับการใช้งานอะไรมากที่สุด แบตโทรศัพท์ของคุณหมดไปกับการใช้งานอะไรมากที่สุด

🙂

© 2024 GOTWOGETHER     About | Contact
 
Powered by: Wordpress