Horo

คุณคือคนธาตุใดตามหลักฮวงจุ้ย


คุณคือคนธาตุใดตามหลักฮวงจุ้ย

ในหลักฮวงจุ้ยนั้นจะแบ่งบุคคลออกเป็น 5 ธาตุ ได้แก่ น้ำ ไฟ ทอง ไม้ ดิน ซึ่งแต่ละธาตุนั้นก็จะมีความเกื้อหนุน และความขัดแย้งที่แตกต่างกันไป โดยทางโหราศาสตร์จีนสามารถคำนวณได้ว่า มนุษย์แต่ละคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้จะได้รับการสะสม พลังธรรมชาติของธาตุทั้ง 5 มากน้อยแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัน เดือน ปี และเวลาตกฟากของแต่ละคน

หากถามว่าหากรู้ว่าตัวเองเป็นธาตุอะไร แล้วจะมีประโยชน์ตรงไหน? จะตอบคำถามนี้ง่ายว่ามีประโยชน์แน่นอนครับ เพราะจะส่งผลถึงตัวคุณ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทุกๆ อย่างที่อยู่รอบๆ ตัวคุณ เช่นเรื่อง สี, รูปทรง หรือลักษณะงานที่เหมาะสม เป็นต้น

วิธีการหาดิถีธาตุ (โป๊ยหยีสี่เถียว)

  1. นำปี พ.ศ.เกิด บวกด้วย 1 (ยกเว้นคนที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ เนื่องจากการเปลี่ยนรหัสลิบชุน คนเกิดในช่วงวันที่นี้ไม่ต้องบวก 1)
  2. นำผลลัพธ์ที่ได้มาหารด้วย 9
  3. ดูเศษที่เหลือว่าตรงกับรหัสใด (ในกรณีหารลงตัวได้เศษ 0 แปลว่า ได้เลขรหัส 9 เนื่องจาก 0 คือเศษที่เหลือมาจาก 9 )

ตัวอย่าง
เกิดวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2528 จะคำนวณดังนี้

  • 2528 + 1 = 2529
  • 2529 หาร 9 = 281.0 เท่ากับมีเศษ 0 (การดูเศษให้ดูตัวเลขหลังจุดทศนิยม)
  • เศษ 0 แปลว่าได้เลขรหัส 9
ผู้ชาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
น้ำ (ผู้)
ดิน (เมีย)
ไม้ (ผู้)
ไม้ (เมีย)
ดิน (ผู้)
ทอง (ผู้)
ทอง (เมีย)
ดิน (ผู้)
ไฟ (เมีย)
ผู้หญิง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ดิน (เมีย)
ไม้ (เมีย)
ไม้ (ผู้)
น้ำ (ผู้)
ดิน (ผู้)
ไฟ (เมีย)
ดิน (ผู้)
ทอง (เมีย)
ทอง (ผู้)

(ในวงเล็บที่เห็นผู้และเมียเป็นตัวเรียกลักษณะของธาตุ )

คำอธิบาย 5 ธาตุ

5elementsดูภาพประกอบไปด้วยจะเข้าใจมากขึ้น

คนธาตุไม้
ธาตุที่จะมาส่งเสริม: น้ำ (มองแบบเหตุและผล ต้นไม้เติบโตได้ด้วยน้ำ)
ธาตุที่จะมาพิฆาต: ทอง (มองแบบเหตุและผล คนโบราณเห็นว่าทองหรือโลหะ สามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ทำลายต้นไม้ได้)

คนธาตุไฟ
ธาตุที่จะมาส่งเสริม: ไม้ (มองแบบเหตุและผลไม้ไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อจุดไฟ)
ธาตุที่จะมาพิฆาต: น้ำ (มองแบบเหตุและผล น้ำสามารถดับไฟได้)

คนธาตุดิน
ธาตุที่จะมาส่งเสริม: ไฟ (มองแบบเหตุและผล เมื่อไฟลุกไหม้จนหมดลงแล้ว ก็จะกลายเป็นเถ้า หรือดิน)
ธาตุที่จะมาพิฆาต: ไม้ (มองแบบเหตุและผล รากไม้ชอนไชพื้นดิน)

คนธาตุทอง
ธาตุที่จะมาส่งเสริม: ดิน (มองแบบเหตุและผล เราสามารถขุดพบสินแร่หรือแร่ธาตุต่างๆ จากพื้นโลก)
ธาตุที่จะมาพิฆาต: ไฟ (มองแบบเหตุและผล ไฟสามารถเผาทองให้หลอมละลายได้)

คนธาตุน้ำ
ธาตุที่จะมาส่งเสริม: ทอง (มองแบบเหตุและผล เมื่อทองหลอมละลายก็จะกลายเป็นของเหลวหรือน้ำ)
ธาตุที่จะมาพิฆาต: ดิน (มองแบบเหตุและผล หากต้องการถม คู คลอง เราก็ต้องใช้ดินถม ทำให้้ำตื้นเขิน หมดพลังไป)

ส่วนจะนำไปใช้ต่ออย่างไร ลองคลิกไปอ่านกันในบทความด้านล่างนี้ได้เลย

 

© 2019 GOTWOGETHER     About | Contact
 
TOP
Powered by: Wordpress