Tag Archives: Keyboard

วิธีสร้าง Shortcuts ใน iOS8 ช่วยให้เวลาพิมพ์สะดวกมากยิ่งขึ้น

GOTWOGETHER เคยอธิบายเรื่องการสร้าง Shortcut ใน iOS7 ไปแล้ว บางคนอาจจะยังไม่เคยอ่าน ไห ...

รวมฮิตคอนเซ็ปท์ iWatch

โดย iNid Nirundon iWatch กำลังเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องว่า Apple จะผลิตและวางจำหน่ายผลิ ...

iWatch นาฬิกาข้อมือโดย Apple

โดย iNid Nirundon iWatch ถุกต้องครับ…ตาคุณไม่ได้ฝาดแน่นอน   บรรดาสำนักข่าวในต่างป ...
© 2024 GOTWOGETHER     About | Contact
 
TOP
Powered by: Wordpress