Horo

ดวงและฮวงจุ้ย ประจำเดือนพฤษภาคม 2556


ดวง และฮวงจุ้ยประจำเดือนพฤษภาคม 2556

โดย Almond Liu

เดือนนี้เป็นเดือนมะเส็ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 – 5 มิถุนายน 2556 ดังนั้นคนที่เกิดใน ปีกุน หรือเกิด เดือนพฤศจิกายน หรือเกิดเวลา 21.00 – 22.59 ให้ระวังความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณ

ในเดือนนี้ยังไม่ควรริเริ่มทำอะไรใหม่ๆ ในเดือนนี้ อะไรที่เคยทำอยู่ให้ทำต่อไป ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุ เจ็บป่วยกระทันหัน การค้ำประกัน หรือการให้ผู้อื่นยืมเงินในเดือนนี้รับรองว่าไม่ได้คืน

ทิศที่ไม่ดี
ในเดือนนี้คือทิศตะวันออก ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ ห้าม ขุด เจาะ กระแทก ทุบ ในทิศดังกล่าวจะทำให้มีเรื่องวุ่นวายได้ หลังบ้าน หรือหน้าบ้านใครอยู่ในทิศนี้ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ให้ราดน้ำ 5 ขัน ที่หน้าบ้าน หรือหลังบ้านของคุณ แต่ถ้าไม่สามารถราดน้ำได้ ให้วางเหรียญ 13 อันไว้ในทิศดังกล่าว

ส่วนทิศที่ดี
คือ ทิศเหนือ ส่งเสริมเรื่องความรัก และสติปัญญาให้วางแจกันดอกไม้ในทิศนี้จะทำให้ความรักดี และอาจจะมีบุตรได้

หมายเหตุ (สำคัญมาก)
ปฎิทินจีนเล่มใหญ่ๆ ที่หลายๆ คนชอบใช้ดูวันดีวันไม่ดีในเดือนนี้มีการพิมพ์คลาดเคลื่อน วันดีที่ปรากฎในปฏิทินแท้จริงแล้วเป็นวันไม่ดี ดังนั้นใครจะดูวันดีในเดือนนี้ปรึกษาผู้รู้จะดีกว่านะครับ

 

ภาพประกอบ flickr

© 2024 GOTWOGETHER     About | Contact
 
Powered by: Wordpress