Tag Archives: ปัญหาชาร์จแบตไม่เต็มร้อย

วิธีแก้ไขปัญหาชาร์จแบตโน้ตบุ้คได้ไม่เต็ม 100%

สำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คอยู่เป็นประจำ ถ้าใช้ไปสักพักคุณอาจ ...
© 2020 GOTWOGETHER     About | Contact
 
TOP
Powered by: Wordpress