Tag Archives: คีตา

การปรับตัวครั้งใหญ่ของวงการเพลง [ตอนต่อ]

ตอนก่อนผมเล่าถึงการโปรโมตเพลงไปบ้างแล้ว อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าในยุค ...

การปรับตัวครั้งใหญ่ของวงการเพลง [ตอนต้น]

ยุคสมัยของวงการเพลง หรืออุตสาหกรรมเพลง มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ ...
© 2024 GOTWOGETHER     About | Contact
 
Powered by: Wordpress