Tag Archives: เทคนิคการใช้ iPhone

หยิบบุญมาใส่มือด้วย App สวดมนต์

ทุกวันนี้เห็นคนรุ่นใหม่ ชาวฮิปสเตอร์เข้าวัดทำบุ [...]

สร้างการวิ่งให้สนุกสนานมากขึ้นด้วย Map My Walk

ช่วงนี้ Trend การวิ่ง และปั่นจักรยานดูเหมือนว่าจะเป็ [...]

วิธีสร้าง Shortcuts ใน iOS8...

GOTWOGETHER เคยอธิบายเรื่องการสร้าง Shortcut ใน iOS7 ไปแล้ว บางคนอ [...]
© 2018 GOTWOGETHER     About | Contact
 
Powered by: Wordpress